IRC Network Global-Irc.Org

IRC network Global-Irc.Org was registered on netsplit.de in August 2017. Since that time our data collector regularly connects IRC network Global-Irc.Org to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to Global-Irc.Org its servers reported an average of 144 users and 35 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network Global-Irc.Org!

Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server enschede.global-irc.org on 2023-01-13 at 16:12 (UTC).

Server Options

AWAYLEN=307 CASEMAPPING=ascii CHANLIMIT=#:
KICKLEN=307 KNOCK MAP MAXCHANNELS=10 MAXLIST=b:
SAFELIST SILENCE=15 STATUSMSG=~&@%+ TARGMAX=DCCALLOW:

Admin Info

Administrative info about Enschede.Global-Irc.Org Real Name = Dennis de jager Nick Name = Ophidian Email = dennis[at]global-irc.org


Message Of The Day (MOTD)

-​ 7/10/2019 16:05
-​  
-​
-​
-​   _​_​_​_​_​_​_​_​._​_​        _​_​_​.          ._​_​            ._​_​_​                
-​  /  _​_​_​_​_​/|  |   _​_​_​_​\_​ |_​_​ _​_​_​_​_​  |  |           |   |_​_​_​_​_​_​   _​_​_​_​  
-​ /   \  _​_​_​|  |  /  _​ \| _​_​ \\_​_​  \ |  |    _​_​_​_​_​_​ |   \_​  _​_​ \_​/ _​_​_​\
-​ \    \_​\  \  |_​(  <_​> ) \_​\ \/ _​_​ \|  |_​_​ /_​_​_​_​_​/ |   ||  | \/\  \_​_​_​
-​  \_​_​_​_​_​_​  /_​_​_​_​/\_​_​_​_​/|_​_​_​  (_​_​_​_​  /_​_​_​_​/         |_​_​_​||_​_​|    \_​_​_​  >
-​         \/                \/     \/                                \/
-​
-​
-​
-​
-​
-​
-​
-​
-​            :6667 en :+6697 (SSL). Ook bereikbaar via IPv6
-​  
-​    Welkom op Global-​Irc!        Verbonden met: Enschede.Global-​Irc.Org
-​  
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​    Door verbinding te maken met het netwerk van Global-​Irc gaat u akkoord
-​    met de volgende punten:
-​  
-​     * Uw gesprekken worden opgeslagen op onze servers;
-​     * u bent te gast op Global-​Irc;
-​     * u behandelt uw mede-​chatters en de IRC Operator van Global-​Irc
-​       met respect;
-​     * u kan geweigerd worden uit een kanaal door de kanaaleigenaar of
-​       een kanaaloperator
-​       (Eventueel zonder reden op te geven);
-​     * u zult de regels van Global-​Irc respecteren en naleven;
-​     * de toegang tot het netwerk kan u op elk moment ontzegd worden door
-​       een IRC Operator,​ met of zonder reden.
-​  
-​    Als u het niet eens bent met deze punten verzoeken wij u
-​    het netwerk nu te verlaten.
-​  
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​    Alle gesprekken op Global-​Irc worden opgeslagen.
-​    Deze gesprekken staan veilig opgeslagen op onze server en
-​    zullen alleen overhandigd worden aan overheidsinstanties als u
-​    een  strafbaar feit begaat op het netwerk van Global-​Irc.
-​  
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​    We hebben een aantal regels waar iedereen zich aan dient te houden om
-​    het voor iedereen gezellig te houden op Global-​Irc.
-​    Als u één of meerdere van deze regels overtreedt,​ kunt u van het netwerk
-​    verwijderd worden door een van onze IRC Operators.
-​  
-​    De volgende zaken zijn verboden op het netwerk:
-​  
-​     * Er wordt niet geflood,​ gespamd of gehackt.
-​     * Mede-​chatters worden niet lastig gevallen.
-​     * Discriminatie of racisme worden niet getolereerd.
-​     * Het is verboden om te adverteren.
-​     * Global-​Irc wordt niet misbruikt,​ op welke wijze dan ook.
-​     * Illegaal verkregen materiaal mag niet worden verspreid
-​       (Torrents,​ nieuwsgroepen,​ enige vorm van materiaal waarover
-​       u geen recht bezit deze te distribueren…).
-​     * Het is verboden om bans -​in welke vorm dan ook-​ te omzeilen.
-​    
-​    Als u het oneens bent met een serverban neemt u contact op met de IRC Operator
-​    die deze serverban heeft geplaatst.
-​    De contactgegevens kunt u verder in dit bericht vinden.
-​    
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​    Alle aanwijzingen van IRC Operators dienen direct te worden opgevolgd.
-​    Kanaal eigenaren mogen zelf regels opstellen voor zijn/haar kanaal.
-​    Deze mogen echter niet in strijd zijn met de Nederlandse of Franse wetgeving
-​    en deze gelden als aanvulling op de regels die hierboven staan vermeld.
-​  
-​    De IRC Operators beheren Global-​Irc volledig vrijwillig,​ zij zullen dus
-​    niet altijd aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld werken,​ naar school gaan
-​    of hun vrije tijd aan andere dingen besteden.
-​  
-​    IRC wordt beschouwd als een privilege,​ geen recht,​ dat kan worden ingetrokken
-​    en/of geweigerd door elk van de operators vermeld hieronder,​
-​    met of zonder waarschuwing.
-​  
-​   Netadmins:
-​                     Ophidian    dennis[at]​Global-​Irc.Org
-​                     Syn0pS1s      peter[at]​Global-​Irc.Org
-​  
-​   Services administrators:
-​                     Syn0pS1s   peter[at]​Global-​Irc.Org
-​  
-​    Als u vragen heeft over Global-​Irc kunt u een e-​mail sturen
-​    of langskomen in #help door '/join #help' in te typen
-​    (Zonder aanhalingstekens)
-​  
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​    Global-​Irc is niet verantwoordelijk voor acties van haar
-​    gebruikers.
-​  
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​  Laatste aanpassing door Ophidian op 24/9/2019 @ 17:40


deutsch
0.1707 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano