IRC Network Global-Irc.Org

IRC network Global-Irc.Org was registered on netsplit.de in August 2017. Since that time our data collector regularly connects IRC network Global-Irc.Org to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to Global-Irc.Org its servers reported an average of 66 users and 14 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network Global-Irc.Org! Take a view to the generated statistics and search within the list of chat rooms for topics of your interest!

Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server enschede.global-irc.org on at (UTC).

Server Options

AWAYLEN=307 CASEMAPPING=ascii CHANLIMIT=#:
KICKLEN=307 KNOCK MAP MAXCHANNELS=10 MAXLIST=b:
SAFELIST SILENCE=15 STATUSMSG=~&@%+ TARGMAX=DCCALLOW:

Admin Info

Administrative info about Enschede.Global-Irc.Org Real Name = Dennis de jager Nick Name = Ophidian Email = dennis[at]global-irc.org


Message Of The Day (MOTD)

-​ 7/10/2019 16:05
-​  
-​
-​
-​   _​_​_​_​_​_​_​_​._​_​        _​_​_​.          ._​_​            ._​_​_​                
-​  /  _​_​_​_​_​/|  |   _​_​_​_​\_​ |_​_​ _​_​_​_​_​  |  |           |   |_​_​_​_​_​_​   _​_​_​_​  
-​ /   \  _​_​_​|  |  /  _​ \| _​_​ \\_​_​  \ |  |    _​_​_​_​_​_​ |   \_​  _​_​ \_​/ _​_​_​\
-​ \    \_​\  \  |_​(  <_​> ) \_​\ \/ _​_​ \|  |_​_​ /_​_​_​_​_​/ |   ||  | \/\  \_​_​_​
-​  \_​_​_​_​_​_​  /_​_​_​_​/\_​_​_​_​/|_​_​_​  (_​_​_​_​  /_​_​_​_​/         |_​_​_​||_​_​|    \_​_​_​  >
-​         \/                \/     \/                                \/
-​
-​
-​
-​
-​
-​
-​
-​
-​            :6667 en :+6697 (SSL). Ook bereikbaar via IPv6
-​  
-​    Welkom op Global-​Irc!        Verbonden met: Enschede.Global-​Irc.Org
-​  
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​    Door verbinding te maken met het netwerk van Global-​Irc gaat u akkoord
-​    met de volgende punten:
-​  
-​     * Uw gesprekken worden opgeslagen op onze servers;
-​     * u bent te gast op Global-​Irc;
-​     * u behandelt uw mede-​chatters en de IRC Operator van Global-​Irc
-​       met respect;
-​     * u kan geweigerd worden uit een kanaal door de kanaaleigenaar of
-​       een kanaaloperator
-​       (Eventueel zonder reden op te geven);
-​     * u zult de regels van Global-​Irc respecteren en naleven;
-​     * de toegang tot het netwerk kan u op elk moment ontzegd worden door
-​       een IRC Operator,​ met of zonder reden.
-​  
-​    Als u het niet eens bent met deze punten verzoeken wij u
-​    het netwerk nu te verlaten.
-​  
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​    Alle gesprekken op Global-​Irc worden opgeslagen.
-​    Deze gesprekken staan veilig opgeslagen op onze server en
-​    zullen alleen overhandigd worden aan overheidsinstanties als u
-​    een  strafbaar feit begaat op het netwerk van Global-​Irc.
-​  
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​    We hebben een aantal regels waar iedereen zich aan dient te houden om
-​    het voor iedereen gezellig te houden op Global-​Irc.
-​    Als u één of meerdere van deze regels overtreedt,​ kunt u van het netwerk
-​    verwijderd worden door een van onze IRC Operators.
-​  
-​    De volgende zaken zijn verboden op het netwerk:
-​  
-​     * Er wordt niet geflood,​ gespamd of gehackt.
-​     * Mede-​chatters worden niet lastig gevallen.
-​     * Discriminatie of racisme worden niet getolereerd.
-​     * Het is verboden om te adverteren.
-​     * Global-​Irc wordt niet misbruikt,​ op welke wijze dan ook.
-​     * Illegaal verkregen materiaal mag niet worden verspreid
-​       (Torrents,​ nieuwsgroepen,​ enige vorm van materiaal waarover
-​       u geen recht bezit deze te distribueren…).
-​     * Het is verboden om bans -​in welke vorm dan ook-​ te omzeilen.
-​    
-​    Als u het oneens bent met een serverban neemt u contact op met de IRC Operator
-​    die deze serverban heeft geplaatst.
-​    De contactgegevens kunt u verder in dit bericht vinden.
-​    
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​    Alle aanwijzingen van IRC Operators dienen direct te worden opgevolgd.
-​    Kanaal eigenaren mogen zelf regels opstellen voor zijn/haar kanaal.
-​    Deze mogen echter niet in strijd zijn met de Nederlandse of Franse wetgeving
-​    en deze gelden als aanvulling op de regels die hierboven staan vermeld.
-​  
-​    De IRC Operators beheren Global-​Irc volledig vrijwillig,​ zij zullen dus
-​    niet altijd aanwezig zijn omdat zij bijvoorbeeld werken,​ naar school gaan
-​    of hun vrije tijd aan andere dingen besteden.
-​  
-​    IRC wordt beschouwd als een privilege,​ geen recht,​ dat kan worden ingetrokken
-​    en/of geweigerd door elk van de operators vermeld hieronder,​
-​    met of zonder waarschuwing.
-​  
-​   Netadmins:
-​                     Ophidian    dennis[at]​Global-​Irc.Org
-​                     Syn0pS1s      peter[at]​Global-​Irc.Org
-​  
-​   Services administrators:
-​                     Syn0pS1s   peter[at]​Global-​Irc.Org
-​  
-​    Als u vragen heeft over Global-​Irc kunt u een e-​mail sturen
-​    of langskomen in #help door '/join #help' in te typen
-​    (Zonder aanhalingstekens)
-​  
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​    Global-​Irc is niet verantwoordelijk voor acties van haar
-​    gebruikers.
-​  
-​        -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​      -​-​-​-​-​-​
-​  
-​  Laatste aanpassing door Ophidian op 24/9/2019 @ 17:40


deutsch
0.0221 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano