IRC Network ChatSpike

IRC network ChatSpike was registered on netsplit.de in September 2014. Since that time our data collector regularly connects IRC network ChatSpike to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to ChatSpike its servers reported an average of 195 users and 83 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network ChatSpike!

Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server stitch.chatspike.net on 2023-05-31 at 22:05 (UTC).

Server Options

ACCEPT=16 AWAYLEN=200 BOT=B CALLERID=g CASEMAPPING=rfc1459 CHANLIMIT=#:
EXTBAN=,​ABCNOQRSTUacjmrs HOSTLEN=64 INVEX=I KEYLEN=32 KICKLEN=255 LINELEN=512 MAXLIST=IXbeg:
REMOVE SAFELIST SILENCE=32 STATUSMSG=~&@%+ TOPICLEN=307 UHNAMES USERIP USERLEN=11 USERMODES=,​,​s,​BGHILRSWcdghikorwx WATCH=32 WHOX :

Admin Info

stitch.chatspike.net :Administrative info Name: ChatSpike Nickname: Duck Email: staff[at]chatspike.net


Message Of The Day (MOTD)

    ######  #    #  ######  ######  ######  ######  #  #  #  ######
    #       #    #  #    #    ##    #       #    #  #  ###   #
    #       ######  ######    ##     #####  ######  #  # #   ###
    #       #    #  #    #    ##         #  #       #  #  #  #
    #                                    #                   #
    #############           #############                    ######


                    [ stitch.chatspike.net ]​

             .,​                        
        BMB0ZXS;                      
         Ma0B88B
      :r @2aZ8B2
   :M@08Za2aZ8B.
  .MaX7S22aZ8a8                                       ZMMM
  MaXX7S22aZ2XM                                      ZWSSZ@,​
  WXX7X22aaS7MM                                     7MXXXXaM
 .8XXXSSaaXXWZM            i2                      MMZrXXXXW
  0XSSS2aXSM7SM         2MMM8.                    MMBXrXXXX0.
  WS2SSaS7MX;XM     MMMM8r:iS0WBBS              Z0MM8XrXXXXB
  M2SSa2;MX7i2B  aMMX  0,​,​,​,​...,​:X@M0         ;BSSMZ0XrXXXXM
  i@aSS7BM;;:W  MM;:ii. 2X7r;r;;iii.8MM      S8X78M20SrXXXaM
   BM8aSMZiiXMXMS:;a0Si.0a2ZZSS2XXSrM rM    20XSa@M2827XXSM.
    WMM0M07a@M8rirM  MM 2ZZZXXX7BWaZZ:;S@  iMXS2ZMBZZ277SB2
     ,​MMMMaBMMrX,​MM. BM.7W@WMMMMW020X2MM0i MZ2ZaWM2ZZS72M2
       0MMMW@8X2rM@MMMMZ:08X7X2aaBM2 Z 0MW.MZZZ0MMMMM0WM
         0MMB2Sa,​M0Z0@MWrMZXX22S2aWZXMrMMSMMZZ0MMM  M@
           MMWa2,​7MMMMMSXMMMM8MMWZW;MM@BM,​0BZWMMMM
            MMaM2.     :aXMMMX7XSMMrMM0MMrMMMMMMW
             MMrMMBMMMM8Sr;S@MB@MMX.;BMX:M@:
               Z80ZZ  :WMMW8@MB22S8@Si:8MM
                   XZZ   .:XMMZMM.rMX@MMi
                    MMM827  ;     2 X8
                   MMM@0WMMMZ:MMMMMMMM
                   MZWMMMMMMM8MMMM@B80M
                   Maa8B0MB,​ i ;XMMMMMMMMS
                   MZa2ZZM2     rMBi    rMM
             ;Z2. Ma;;72BMSXX 7Sa;  .:ir20M
         . aMMMMMM02r::;ZMiWMM2WMrr7XXSa88M          XS
       MMMMMMMZMMZZaS;::;MX. ;Mr@S2aZZ8008WMMMMMM: XMMMM
       MMM@MZB:rMSZZaXr;i8M:BMM0MMWWZ88a28M2X2XB8WWWM@MM8
       B2rrZZMMMMSZZa2XrrXMrX,​.;ZB M2Z80MM0Sa2SMMMMZaBSBMM
     MMMrri;72S70XZZa2S7rrMBiX7BMM@MZ0MMMBX22SZMM8ZXX2XMM
     MMMWai7,​XZ.MaaZa2SSX7WM;772:  ZaSMB0Z80Z8WB;;aS;iSM
        M@2X7aaZMMSSSSSXX7MMX,​,​:i7S8MMMWMMMMMMM@8r@r7SMM
        MMMMMMMMM@MWBS72BZBWMMMMMMMMMMMMM@8ZWMMMMMMMMMM
         rBMMMMMMBMM2MMMaMMMMMMW                 iBMMa
                  B;;   @X


                    Aloha! My name Stitch!
 
  Rules: https://www.chatspike.net/policy/rules-​for-​the-​network

    x-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​x
    x       Last updated: 2021-​Jul-​14 14:08 GMT             x
    x-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​x


deutsch
0.0147 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano