IRC Network Chattersnet

IRC network Chattersnet was registered on netsplit.de in November 2022. Since that time our data collector regularly connects IRC network Chattersnet to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to Chattersnet its servers reported an average of 337 users and 144 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network Chattersnet!

Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server irc1.chattersnet.nl on 2023-06-09 at 12:05 (UTC).

Server Options

ACCOUNTEXTBAN=account,​a AWAYLEN=307 BOT=B CASEMAPPING=ascii CHANLIMIT=#:
EXCEPTS EXTBAN=~,​acfjmnpqrtCGOST INVEX KICKLEN=307 KNOCK MAP MAXCHANNELS=10 MAXLIST=b:
NAMELEN=50 NAMESX NETWORK=ChattersNet NICKLEN=30 PREFIX=(qaohv)~&@%+ QUITLEN=307 SAFELIST SILENCE=15 STATUSMSG=~&@%+ TARGMAX=DCCALLOW:
USERIP WALLCHOPS WATCH=128 WATCHOPTS=A WHOX :

Admin Info

Administrative info about irc1.chattersnet.nl Echte naam: Andy Rooms Nickname: Andy Email: andy[at]chattersnet.nl


Message Of The Day (MOTD)

-​ 2023-​04-​11 22:01
-​    _​,​.-​-​-​-​.   .-​._​        
-​  .' .' -​   \ /==/ \  .-​._​  
-​ /==/  ,​  ,​-​' |==|,​ \/ /,​ /
-​ |==|-​   |  . |==|-​  \|  |  
-​ |==|_​   `-​' \|==| ,​  | -​|  
-​ |==|   _​  ,​ ||==| -​   _​ |  
-​ \==\.       /|==|  /\ ,​ |  
-​  `-​.`._​_​_​.-​' /==/,​ | |-​ |  
-​              `-​-​`./  `-​-​`  
-​
-​ .-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​.
-​ | .-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​. |
-​ | |                                             | |
-​ | |  Welkom op ChattersNet,​                     | |
-​ | |  u zit momenteel via: irc1.chattersnet.nl   | |
-​ | |  op onze server.                            | |
-​ | |                                             | |
-​ | '-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​' |
-​ '-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​'
-​  
-​  
-​    -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​          Onze Admins:
-​    -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​  
-​         -​> Andy
-​         -​> Jorn
-​    
-​    -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​     Onze Services Admins:
-​    -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​
-​
-​         -​> Speedy
-​         -​> Blondjeee
-​         -​> Mariska
-​
-​    -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​     Onze Helper Operatoren:
-​    -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​
-​          -​> Zorro
-​
-​    -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​     Onze Technical Support Admins:
-​    -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​
-​         -​> Kaj
-​         -​> Jellis
-​  
-​  
-​  
-​    
-​   ChattersNet heeft een aantal regels.
-​   Deze regels zijn er om het gezellig te houden.
-​   Mocht u een regel of meerdere verbreken is er de kans
-​   dat de toegang op de server u wordt ontnomen.
-​  
-​    -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​        Niet toegestaan:
-​      -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​    
-​    -​> Er wordt niet geflood,​ gespamd of gehackt.
-​    -​> Discriminatie of racisme worden niet getolereerd.
-​     -​> Het is verboden om te adverteren.
-​    -​> ChattersNet wordt niet misbruikt,​ op welke wijze dan ook.
-​    -​> Illegaal verkregen materiaal mag niet worden verspreid
-​       (Torrents,​nieuwsgroepen,​ enige vorm van materiaal waarover
-​       u geen recht bezit deze te distributeren?)
-​    -​> Het is verboden om bans -​in welke vorm dan ook-​ te omzeilen.
-​             Omzeild u toch een ban? Weet dat u hier strafbaar voor bent en zullen wij aangifte doen van Computervredebreuk
-​                                                ( Artikel 138ab wetboek v. strafrecht )
-​  
-​       Het is mogelijk om te kunnen webcammen op ons netwerk via onze webchat.
-​       mogelijkheden. Uiteraard is het niet toegestaan om ongepaste gedragingen
-​       te vertonen op de webcam (o.a. Wapens,​drugs dealen,​spammen,​pedofilie enz.).
-​  
-​       Erotisch cammen is toegestaan,​ echter dient het kanaal dan wel duidelijk vermeld te
-​       zijn dat deze voor 18 jaar of ouder is. Dit kan gedaan worden door in het onderwerp
-​       (topic) 18+ te vermelden.
-​     Hier word niet op gemonitoord en is het aan de kanaaleigenaren om hiernaar te
-​       handelen.
-​       Word dit niet opgepakt door de kanaaleigenaar,​ kunnen wij vragen om bewijsmateriaal.
-​       Als 1 van deze 2 regels niet is toegepast,​ is erotisch cammen niet toegestaan.
-​    
-​     -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​       Portret Recht:
-​         -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​  
-​     Het is mogelijk om afbeeldingen en foto's via de chat te versturen.
-​     Hierbij wordt wel het portretrecht gehanteerd.
-​  -​   Het is niet toegestaan om foto's en/of afbeeldingen die niet van u zijn te delen.
-​      Ook hiervoor zijn de kanaaleigenaren verantwoordelijk en ligt de verantwoordelijkheid
-​      ook bij de chatter zelf.
-​  -​   Het maken van screenshots is alleen toegestaan als een IRC operator hier om vraagt,​
-​      Bij het maken van een screenshot,​ waarbij foto's of webcam beelden zichtbaar zijn,​
-​      schendt u het portretrecht van uw medechatter,​ hier kunnen hoge boetes op staan.
-​  -​   Recording is hierdoor dan ook uitermate verboden,​ bij constatering wordt uw toegang
-​      zonder waarschuwing ontzegd.
-​      ChattersNet kan dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor het schenden van
-​      portretrecht.
-​    
-​      Webchatters hebben het recht hun webcam op prive in te stellen
-​      (indien mogelijk) en mogen zelf bepalen wie ze accepteren.
-​    
-​            -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​                   Let op:
-​            -​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​_​-​
-​     Bij verbinding met deze server gaat u ermee akkoord dat uw gesprekken
-​     op een veilige manier worden opgeslagen en dat
-​     deze kunnen gebruikt worden
-​     bij betwistingen en voor juridische doeleinden.
-​     Verder gaat u ook akkoord met de volgende punten:
-​    
-​    * Uw gesprekken worden opgeslagen op onze servers;
-​    * u bent te gast op ChattersNet;
-​    * u behandelt uw mede-​chatters en de IRC Operator van ChattersNet
-​    met respect;
-​    * u kan geweigerd worden uit een kanaal door de kanaaleigenaar of
-​    een kanaaloperator
-​    (Eventueel zonder reden op te geven);
-​    * u zult de regels van ChattersNet respecteren en naleven;
-​    * de toegang tot het netwerk kan u op elk moment ontzegd worden door
-​    een IRC Operator,​ met of zonder reden.
-​  
-​    Bent u het niet eens met 1 van deze punten,​ verzoeken wij u vriendelijk het netwerk nu te verlaten.
-​  
-​    Hou er wel rekening mee dat wij van ChattersNet NIET aansprakelijk
-​    zijn van eventuele gevolgen.
-​    Voor de rest wensen wij u veel chatplezier.
-​  
-​    IRC is geen recht,​ maar een privilege!
-​  
-​            Vriendelijke groet,​
-​               ChattersNet team
-​  


deutsch
0.0237 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano