IRC Network BGirc.com

IRC network BGirc.com was registered on netsplit.de in February 2018. Since that time our data collector regularly connects IRC network BGirc.com to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to BGirc.com its servers reported an average of 654 users and 295 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network BGirc.com!

Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server irc.bgirc.com on 2022-01-26 at 00:02 (UTC).

Server Options

AWAYLEN=200 CALLERID=g CASEMAPPING=BG-CP1251 CHANMODES=IXYbegw,​k,​FJdfjl,​ABDMNOPQRSTcimnprstuz CHANNELLEN=30 CHANTYPES=# CHARSET=ascii ELIST=MU ESILENCE EXCEPTS=e EXTBAN=,​ABNOQRSTUcmpsz FNC INVEX=I :
KICKLEN=255 MAP MAXBANS=60 MAXCHANNELS=30 MAXPARA=32 MAXTARGETS=20 MODES=20 NETWORK=CyberIRCD NICKLEN=25 OVERRIDE PREFIX=(qaohv)~&@%+ SILENCE=32 SSL=[:
STARTTLS STATUSMSG=~&@%+ TOPICLEN=307 UHNAMES USERIP VBANLIST WALLCHOPS WALLVOICES WATCH=30 :

Admin Info

Administrative info for irc.bgirc.com Name - Alex Alexandrov Nickname - Ciff E-Mail - papuran[at]abv.bg


Message Of The Day (MOTD)

-​   ...... Вие се свързахте към irc.bgirc.com,​ част от мрежата на BG IRC Network! ......
-​
-​   Този сървър се поддържа от:
-​
-​    Администратор:    Ciff       
-​    Оператор:         DreamingBoy
-​
-​  ПРАВИЛА И ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
-​
-​  (1) В МРЕЖАТА НЕ СЕ ТОЛЕРИРАТ:
-​      (а) Крайно обидно поведение спрямо останалите потребители.
-​      (б) Крайно расистко поведение спрямо останалите потребители.
-​      (в) Споделянето и разпространението на педофилски материали.
-​      (г) Използването на CLONES/DRONES/SOCK4,​5.
-​      (д) Всякакъв вид INVITE/SPAM/NOTICE за други мрежи или сървъри.
-​      (е) Всякакъв вид скриптове и похвати за масов INVITE/SPAM за канали и сървъри.
-​  (2) Всеки в мрежата ИМА ПРАВО ДА СИ РЕГИСТРИРА:
-​      (а) Псевдоними (nick names),​ спрямо това което позволяват SERVICES
-​      (б) Канали (channels),​ спрямо това което позволяват SERVICES -​ със собствена политика и правила.
-​  (3) Всеки в мрежата има право да си кани приятели и други потребители в канала,​ но НЕ чрез скрипт или масово съобщение!
-​
-​  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЗАЩИТА И ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
-​
-​  (1) BG IRC NETWORK НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ:
-​       -​ за пребиваването на малолетни и непълнолетни лица в мрежата.
-​       -​ за споделяната от вас лична информация и данни с останалите потребители в мрежата,​ и последвали злоупотреби с тях!
-​       -​ за последвали събития в личният ви живот,​ възникнали в следствие на чат запознанства!
-​       -​ за споделянето на 18+ материали от други потребители в мрежата (снимки,​ видео и др)!
-​  (2) BG IRC NETWORK НЕ СПОДЕЛЯ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ ( реални IP адреси,​ пароли или e-​mail адреси ) с трети страни!
-​  (3) BG IRC NETWORK НЕ СЛЕДИ И НЕ ЛОГВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ СЪОБЩЕНИЯ!
-​
-​  ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ СРЕЩУ НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ ИЛИ ДОСАДНИ НИКОВЕ (ТРОЛОВЕ)
-​
-​   Не въвличайте IRC операторите в лични спорове,​ кавги,​ интриги или казуси,​ касаещи каналите в мрежата -​ обърнете се към собственика на канала!
-​   Потърсете или уведомете IRC оператор,​ когато сте станал свидетел на нарушаване на точка 1(в) от правилата на мрежата!
-​   Използвайте командите "/part #channel",​ "/ignore nick" или "/quit" в случай че някой ви притеснява,​
-​   обижда или нахалства!
-​
-​  ПОРТОВЕ
-​
-​     STD Port : 6667
-​     SSL Port : 6697
-​     UTF Port : 9000
-​
-​  НОВИНИ !!
-​
-​   Радостни сме да ви съобщим,​ че irc.bgirc.com вече разполага с UTF интерфейс достъпен на порт 9000!    
-​   Ако използвате UTF клиент като mIRC V7.0 или по-​нова версия,​ може да се свържете чрез команда: "/server irc.bgirc.com 9000".


deutsch
0.0171 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano