IRC Network WUP

IRC network WUP was registered on netsplit.de in January 2015. Since that time our data collector regularly connects IRC network WUP to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to WUP its servers reported an average of 14 users and 11 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network WUP!

Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server irc.wup.nu on 2023-03-26 at 02:26 (UTC).

Server Options

AWAYLEN=200 CALLERID=g CASEMAPPING=rfc1459 CHANMODES=IXbegw,​k,​FJLdfjl,​BCDGMNOPQRSTcimnprstuz CHANNELLEN=64 CHANTYPES=# CHARSET=ascii ELIST=MU ESILENCE EXCEPTS=e EXTBAN=,​BCNOQRSTUcjmprsz FNC INVEX=I :
KICKLEN=255 MAP MAXBANS=60 MAXCHANNELS=30 MAXPARA=32 MAXTARGETS=20 MODES=20 NAMESX NETWORK=WuP NICKLEN=31 OVERRIDE PREFIX=(YqaohvV)?~&@%+- REMOVE :
SECURELIST SILENCE=32 STATUSMSG=?~&@%+- TOPICLEN=307 USERIP VBANLIST WALLCHOPS WALLVOICES :

Admin Info

Administrative info for irc.wup.nu Name - Smileface Nickname - Smileface E-Mail - smileface[at]wup.nu


Message Of The Day (MOTD)

-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​  _​       _​_​_​_​  _​_​_​_​_​_​                _​_​                     _​_​  
-​ | |     / / / / / _​_​ \   _​_​_​_​  _​_​_​  / /_​_​      _​_​_​_​_​  _​_​_​_​_​/ /_​_​
-​ | | /| / / / / / /_​/ /  / _​_​ \/ _​ \/ _​_​/ | /| / / _​ \/ _​_​_​/ //_​/
-​ | |/ |/ / /_​/ / _​_​_​_​/  / / / /  _​_​/ /_​ | |/ |/ /  _​_​/ /  / ,​<  
-​ |_​_​/|_​_​/\_​_​_​_​/_​/      /_​/ /_​/\_​_​_​/\_​_​/ |_​_​/|_​_​/\_​_​_​/_​/  /_​/|_​|
-​  
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​ × Welkom
-​ Welkom op het net werk van wup.nu,​
-​ Dit is de leukste en gezelligste chatserver van Nederland.
-​
-​ × Bereikbaarheid en Poorten
-​ irc.wup.nu [6667]​
-​
-​ × Admin's
-​ Smileface (NETadmin)
-​
-​ × IRCops
-​ DutchDroopy
-​  
-​  × Contact
-​ Administrators => info[at]​wup[dot]​nu
-​
-​  × Server Regels
-​ Voor de regels kunt je gebruikmaken van het commandoL !regel'servers
-​ Of kijk op het web op de pagina: http://www.wup.nu/pag/10
-​
-​ × Vaste Kanalen
-​ #NL_​Chat [Officieel kanaal]​
-​ #BE_​Chat
-​ #Trivia
-​ #Support [Officieel helpkanaal]​
-​
-​ × Websites
-​ http://wup.nu
-​ http://chat.wup.nu
-​  
-​ × Disclaimer
-​ De informatie die door wup.nu word verzameld bij het
-​ bezoeken van de website word met zorg behandeld
-​ en niet aan derden worden verstrekt.
-​ De informatie binnen wup.nu dient daar te blijven waar
-​ het is en niet op andere websites/servers!
-​  
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ ©2008-​2015 WuP.nu | Motd door: Administrator
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​


deutsch
0.0168 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano