IRC Server web.argetohu.eu

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server web.argetohu.eu that belongs to IRC network Zemra.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of Zemra servers that our IRC crawler periodically connects to!


Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server web.argetohu.eu on 2022-12-07 at 08:29 (UTC).


Server Options

AWAYLEN=300 BOT=B CASEMAPPING=ascii CHANLIMIT=#:
EXTBAN=~,​GptmTSOcarnqjfC INVEX KICKLEN=350 KNOCK MAP MAXCHANNELS=10 MAXLIST=b:
NICKLEN=20 PREFIX=(ohv)@%+ QUITLEN=300 SAFELIST SILENCE=15 STATUSMSG=@%+ TARGMAX=DCCALLOW:
WATCHOPTS=A WHOX :

Admin Info

Administrative info about web.argetohu.eu Server: Argetohu Chat E-Mail: support[at]argetohu.eu


Message Of The Day (MOTD)

-​ 2021-​05-​10 10:32
-​ Mirësevini në rrjetin e Argetohu.EU. Ky server përdor UnrealIRCd-​5.0.9.1
-​
-​ Ndjehu i lirë të regjistrosh pseudonimin tënd dhe kalo bukur në rrjetin tonë.
-​
-​  Staffi i Argetohu.eu:
-​ : DeviL      AdM|N      d-​_​-​b      
-​ : lord-​x     Armendz    TheKinG      
-​ : redbull    HypErIoN   kaktus
-​ : Lista e plote e stafit: http://albachat.us/staffi.html
-​
-​ Lidhja: irc.argetohu.eu 6667 dhe 6697 [TLS]​
-​ Kontakt: Kliko #Ndihme për ndihmë rreth regjistrimit të pseudonimit,​ kanalit apo dicka të ngjajshme.
-​
-​ Nuk posedoni IRC Klient?  Provoni klientin e sigurt të uebfaqes nga The Lounge: https://chat.argetohu.eu
-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​ MOTD STATUS -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ |     Aktualizuar më : 01,​ maj 2020      |
-​ |     Aktualizuar nga: redbull           |
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​  _​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​
-​ /  Ky rrjet është në pronësi,​operim     \
-​ \  dhe mirëmbajtje nga vetë vizitorët.  /
-​  -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​          
-​     \
-​      \
-​    _​_​_​_​            .    _​  .
-​    /# /_​\_​          |\_​|/_​_​/|
-​   |  |/o\o\        / / \/ \  \
-​   |  \\_​/_​/       /_​_​|O||O|_​_​ \
-​  / |_​   |        |/_​ \_​/\_​/ _​\ |
-​ |  ||\_​ ~|       | | (_​_​_​_​) | ||
-​ |  ||| \/        \/\_​_​_​/\_​_​/  //
-​ |  |||_​          (_​/         ||
-​  \//  |           |          ||
-​   ||  |           |          ||\
-​   ||_​  \           \        //_​/
-​   \_​|  o|           \_​_​_​_​_​_​//
-​   /\_​_​_​/          _​_​ || _​_​||
-​  /  ||||_​_​       (_​_​_​_​(_​_​_​_​)
-​     (_​_​_​)_​)
-​
-​
-​ Argetohu.EU © 2021


deutsch
0.0132 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano