IRC Server triagia.drlnet.com

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server triagia.drlnet.com that belongs to IRC network DrLnet.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of DrLnet servers that our IRC crawler periodically connects to!


Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server triagia.drlnet.com on at (UTC).


Server Options

AWAYLEN=200 CASEMAPPING=rfc1459 CHANMODES=IXbegw,​k,​FJLfjl,​BCDKMNOPQRSTcimnprstz CHANNELLEN=50 CHANTYPES=# CHARSET=ascii ELIST=MU EXCEPTS=e EXTBAN=,​BCNOQRSTUcjmprz FNC INVEX=I KICKLEN=255 MAP :
MAXBANS=60 MAXCHANNELS=20 MAXPARA=32 MAXTARGETS=20 MODES=10 NAMESX NETWORK=DrLnet NICKLEN=20 OPERLOG PREFIX=(Yqaohv)!~&@%+ SECURELIST SSL=89.188.20.119:
STATUSMSG=!~&@%+ TOPICLEN=300 UHNAMES USERIP VBANLIST WALLCHOPS WALLVOICES WATCH=32 :

Admin Info

Administrative info for Triagia.DrLnet.com Name - Valheru Nickname - Valheru E-Mail - valheru[at]drlnet.com


Message Of The Day (MOTD)

-​   _​_​_​_​       _​                _​
-​  |  _​ \ _​ _​_​| |    _​ _​_​   _​_​_​| |_​
-​  | | | | '_​_​| |   | '_​ \ / _​ \ _​_​|
-​  | |_​| | |  | |_​_​_​| | | |  _​_​/ |_​
-​  |_​_​_​_​/|_​|  |_​_​_​_​_​|_​| |_​|\_​_​_​|\_​_​|
-​
-​  (c) DrLcrew 2001-​2012
-​
-​  Welkom op het IRC-​netwerk DrLnet!
-​
-​  Onze netwerkregels kan je vinden op:
-​  http://www.drlnet.com/regels/
-​
-​  Op deze servers:
-​  * De IRC-​servers hebben een uitgebreid help systeem. Dit kan je opvragen met:
-​    /quote helpop
-​  * Diverse en uitgebreide user-​ en channelmodes,​ zie:
-​    /quote helpop umodes
-​    /quote helpop chmodes
-​  * Je kan gebruik maken van SSL (encryptie)! Op poort 7777 kan je hiervoor terecht.
-​  * Services zijn aanwezig,​ voor meer info zie:
-​    /msg helpserv help
-​  * In de eerste minuut online kan je nog geen nicknames registreren.
-​    Dit is om ongeldige (bulk-​) registraties tegen te gaan,​ die misbruikt kunnen worden.
-​  * Geef bij het registreren van je nickname een geldig e-​mailadres!
-​    Je krijgt een authenticatie code toegestuurd,​ waarmee de registratie wordt bevestigt.
-​  * Je kunt de taal waarin services hun tekst en uitleg geven veranderen in het Nederlands:
-​    /msg nickserv set language 10
-​    (zie ook /msg nickserv help set language)
-​
-​  Als je vragen hebt,​ kan je terecht op #DrLnet
-​    Om een lijst met opers op te vragen: /quote stats P
-​  Ben je nieuw op DrLnet,​ join dan bovenstaand help-​kanaal.
-​


deutsch
0.0167 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano