IRC Server irc.ttchat.org

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server irc.ttchat.org that belongs to IRC network TTChat.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of TTChat servers that our IRC crawler periodically connects to!


Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server irc.ttchat.org on at (UTC).


Server Options

UHNAMES NAMESX SAFELIST HCN MAXCHANNELS=10 CHANLIMIT=#:
WALLCHOPS WATCH=128 WATCHOPTS=A SILENCE=15 MODES=12 CHANTYPES=# PREFIX=(qaohv)~&@%+ CHANMODES=beI,​kfL,​lj,​psmntirRcOAQKVCuzNSMTGZ NETWORK=TTChat CASEMAPPING=ascii EXTBAN=~,​qjncrRa ELIST=MNUCT STATUSMSG=~&@%+ :
EXCEPTS INVEX CMDS=KNOCK,​MAP,​DCCALLOW,​USERIP,​STARTTLS :

Admin Info

Sunucu Yönetimi Açýklamasý irc.ttchat.org Chattir.NET Yonetim Sunucu Iletiþim E-mail: info[at]chattir.net


Message Of The Day (MOTD)

-​ 2/9/2020 2:23
-​ -​ =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= -​
-​
-​ -​                 TTChat.ORG IRC(d) Network (!) -​
-​
-​ -​            Merhaba! Türkiye'nin en demokratik,​
-​ -​                 Özgürlükçü ve pragmatist aðýný ziyaret
-​ -​                 ediyorsunuz.Nasýl pragmatistiz? insanlýktan
-​ -​                 nasibimizi alýyoruz. An gelir; siyasetin
-​ -​                 dibine kadar konuþur,​teknoloji nimetlerinin
-​ -​                 bize kattiklarindan ve neler katacaðýndan
-​ -​                 bahsederken Demet Akalýn'a alternatifler
-​ -​                 sunarýz. Hande Yener gelsin,​ onunla Demet
-​ -​                 Akalýn dinleriz sorun deðil. Biz cazý ve
-​ -​                 -​onunla alakasý olmasa da-​ Özgün müziði
-​ -​                 dinleriz ama zorla dinletmeyiz. Herkesin
-​ -​                 düþündüðüne,​
-​ -​                 dinlediðine,​ dinlemediðine,​
-​ -​                 okuduðuna saygý duyacak kadar
-​ -​                               liberal bir aðýzz.
-​ -​  
-​ -​   * Kendinize yapilmamasini istemediginiz bir davranisi
-​ -​   * Baskasina yapmamanizi siddetle tavsiye eder;
-​ -​   * Sohbetizin kaliteli ve guzel birsekilde baslayip sonuclanmasi icin;
-​ -​   * Ahlaki degerlerimizi goz onunde bulundurmanizi öneririz.
-​
-​
-​ -​   * Kanal ve Nick istemek haricinde her türlü istek,​ þikayet,​
-​ -​   * görüþ ve önerileriniz için info[at]​chattir.net
-​ -​   * adresine mail atabilirsiniz.
-​ -​   * TTChat.ORG IRC Sunucusuna giren herkes /Rules'de
-​ -​   * yazanlari kabul etmekle mükelleftir.
-​
-​ -​
-​
-​ -​   * Sunucu IRC giriþleri; irc.chattir.net -​ irc.chatwork.net
-​     * Sunucu Web giriþleri; www.chattir.net
-​
-​ -​
-​
-​ -​ =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=-​
-​
-​ -​   * Yardim  Odasi      : #Help            
-​ -​   * Sifre Yardim Odasi : #Destek
-​ -​   * Genel Sohbet Odasi : #Chat,​#Sohbet        
-​ -​   * Oyun Odalarimiz    : #Oyun,​#Kelime
-​            
-​
-​ -​ =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=-​


deutsch
0.0211 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano