IRC Server irc.kahkaha.gen.tr

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server irc.kahkaha.gen.tr that belongs to IRC network Kahkaha.Gen.Tr.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of Kahkaha.Gen.Tr servers that our IRC crawler periodically connects to!


Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server irc.kahkaha.gen.tr on at (UTC).


Server Options

UHNAMES NAMESX SAFELIST HCN MAXCHANNELS=40 CHANLIMIT=#:
WALLCHOPS WATCH=128 WATCHOPTS=A SILENCE=300 MODES=12 CHANTYPES=# PREFIX=(qaohv).&@%+ CHANMODES=beI,​kfL,​lj,​psmntirRcOAQKVCuzNSMTGZ NETWORK=KGT CASEMAPPING=ascii EXTBAN=~,​qjncrRaT ELIST=MNUCT STATUSMSG=.&@%+ :
EXCEPTS INVEX CMDS=KNOCK,​MAP,​DCCALLOW,​USERIP,​STARTTLS :

Admin Info

Administrative info about irc.kahkaha.gen.tr KGT Sohbet Odalarý info[at]kahkaha.gen.tr Öneri ve görüþleriniz için...


Message Of The Day (MOTD)

-​ 30/5/2019 19:30
-​ This is the short MOTD. To view the complete MOTD type /motd
-​
-​ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMXXXXXXXXXMMMMMMMMMMXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXMMXXXXMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXMMMXXXMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMXXXXXXXXXMMMMMMMMMMXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMMMXXXXXXXXXMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
-​ 
-​ KAHKAHA.GEN.TR Sohbet odalarýna hoþ geldiniz.
-​ irc.kahkaha.gen.tr 6660-​6669:7000
-​ www.kahkaha.gen.tr -​ irc[at]​kahkaha.gen.tr
-​ www.mobilsohbetodasi.com
-​ 
-​ + Sunucu Görevlileri;
-​ 
-​ Sunucu Sahibi: ReiS
-​ 
-​ Genel Sohbet Odalasý: #Sohbet
-​ 
-​ Eðlence Kanallarý;
-​ 
-​ #SoruCevap,​ #Yarisma,​ #OXM
-​ 
-​ #Kelime,​ #Carkifelek,​ #SiseCevirme
-​ 
-​ Radyo Odasý: #Radyo
-​ 
-​ Servis ve Sunucu Yardým Odasý : #YARDIM -​ #DESTEK
-​ 
-​ + Sunucu Kurallarý; (/RULES)
-​ 
-​ T.C. kanunlarýna aykýrý davranmak,​
-​ kanal genellerinde siyasi,​ kültürel veya dini savunuculuk yapmak,​
-​ her türlü bot sokmak,​ rumuz yada kanal çalmak yada yönelmek,​
-​ KAHKAHA.GEN.TR yonetimi haberi olmadan etkinlik düzenlemek,​
-​ para/kontör vb. þeyler karþýlýðýnda kanal/nick kiralamak/satmak
-​ 
-​       kesinlikle YASAKTIR!
-​ 
-​ Yukarýdaki yasaklara uyulmadýðý taktirde;
-​ Sunucu görevlileri haber vermeksizin kanallarý,​
-​ nickleri süreli yada süresiz yasaklayabilir veya kapatabilir.
-​ Sunucu üzerinde bulunan bütün kanal ve rumuzlarýn sahibi
-​ KAHKAHA.GEN.TR'dir. Hiç bir kullanýcý rumuz ve kanallar üzerinde
-​ hak talep edemez. Belirtilen bu kurallar haricinde yöneticilerin
-​ gerek gördüðü taktirde söyledikleri herþey kural olarak kabul edilir.
-​ 
-​ http://www.kahkaha.gen.tr/sohbet-​kurallari
-​ Sunucuya giren butun kullanýcýlarýmýz kurallarý kabul etmiþ sayýlýr.
-​ 
-​ Cevap bulamadýðýnýz sorularýnýz için;
-​ irc[at]​kahkaha.gen.tr adresine e-​mail atýnýz.
-​ www.kahkaha.gen.tr
-​ 
-​ KAHKAHA.GEN.TR hoþ sohbetler diler.
-​ 


deutsch
0.0336 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano