IRC Server biko.onzin.org

Our IRC crawler regularly connects all registered IRC networks to fetch current information (for example the amount of concurrent users and a list of IRC channels). Below you will find some details of last connection to IRC server biko.onzin.org that belongs to IRC network onzin.org.

If you're searching for other servers of this IRC network, have a look to the list of onzin.org servers that our IRC crawler periodically connects to!


Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server biko.onzin.org on 2021-12-05 at 22:17 (UTC).


Server Options

BOT=B CALLERID CASEMAPPING=ascii DEAF=D KICKLEN=180 MODES=6 PREFIX=(ohv)@%+ STATUSMSG=@%+ EXCEPTS INVEX NICKLEN=15 NETWORK=onzin.org MAXLIST=beI:
MAXTARGETS=4 CHANTYPES=# CHANLIMIT=#:

Admin Info

Administrative info about biko.onzin.org Beer, bogus, buzz onzin.org Server Administrators <admins[at]onzin.org>


Message Of The Day (MOTD)

-​ Welkom op
-​
-​                  _​
-​                 (_​)
-​   _​_​_​  _​ _​_​  _​_​_​_​_​ _​ _​_​    _​_​_​  _​ _​_​ _​_​ _​
-​  / _​ \| '_​ \|_​  / | '_​ \  / _​ \| '_​_​/ _​` |
-​ ( (_​) | | | |/ /| | | | || (_​) | | | (_​| |
-​  \_​_​_​/|_​| |_​/_​_​_​|_​|_​| |_​(_​)_​_​_​/|_​|  \_​_​,​ |
-​                                      _​_​/ |
-​                                     |_​_​_​/
-​
-​     -​ IRC Network
-​
-​   Server biko hosted by Beer`_​
-​
-​ Op het moment bieden we drie servers voor ons publiek
-​     Chanserv
-​     Nickserv
-​     Memoserv
-​
-​ type '/yyyyserv help' voor help,​
-​ waar yyyy de desbetreffende service is.
-​
-​ Veel plezier!
-​
-​ Website: http://onzin.org
-​
-​ Aanraders:
-​
-​     #Hamradio    -​ Kanaal waar DX Cluster meldingen worden weergegeven uit NL
-​     #linux       -​ Zoveel Windows-​users heb je nog nooit gezien op een #linux
-​     #informatica -​ nerdgezever
-​     #nachtzuster -​ De officiele Nachzuster Astrid chat!
-​     #radio       -​ Chatkanaal van ons  eigen onzin.org Radiostation!
-​
-​ Voor alle kanalen in een overzicht tik: /list
-​
-​ Server admins:
-​
-​     Beer       <beer[at]​onzin.org>
-​     bogus      <bogus[at]​onzin.org>
-​     Buzz       <buzz[at]​onzin.org>
-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​ Vier regels:
-​ 1. Onderneem geen dingen die volgens de wet illegaal zijn
-​ 2. Serveradmins zijn de baas en beslissen in geval van twijfel
-​ 3. Het gebruik van proxy's,​ TOR-​netwerk etc.. is niet toegestaan
-​ 4. Veel chatplezier!
-​
-​ ***************************************************************
-​ * Wij herdenken onze chatters die ons ontvallen zijn:         *
-​ *                                                             *
-​ * Chaosje                                                     *
-​ * Sid                                                         *
-​ * Sylvester                                                   *
-​ * Hanzet                                                      *
-​ * Vera                                                        *
-​ * Doortje-​d                                                   *
-​ * Lady Butterfly                                              *
-​ * HowardC                                                     *
-​ * Robjuh                                                      *
-​ ***************************************************************
-​
-​ ###################################################
-​


deutsch
0.0262 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano