IRC-Netz ChatTR.ORG

Das IRC-Netz ChatTR.ORG wurde im Oktober 2021 auf netsplit.de registriert. Seitdem werden von unserem IRC-Crawler regelmäßig Verbindungen zum IRC-Netz ChatTR.ORG aufgebaut, um dessen Leistungs­kennzahlen, wie z.B. die Anzahl der Benutzer und Chaträume (IRC-Kanäle), zu ermitteln. Bei dieser Gelegenheit wird von den IRC-Servern auch jeweils eine Liste der sichtbaren (nicht privaten) Chaträume angefordert.

Während der letzten Verbindungen wurden durchschnittlich 27 Benutzer und 27 Chaträume von den IRC-Servern gemeldet. Über das folgende Menü erhältst du weitere Informationen zum IRC-Netz ChatTR.ORG.

Letzte Verbindung

Die folgenden Informationen wurden von unserem IRC-Crawler während seiner letzten Verbindung zum Server irc.geveze.biz am 2021-12-30 um 12:05 Uhr (UTC) gesammelt.

Server Options

AWAYLEN=307 CASEMAPPING=ascii CHANLIMIT=#:
KICKLEN=307 KNOCK MAP MAXCHANNELS=10 MAXLIST=b:
SAFELIST SILENCE=15 STATUSMSG=.&@%+ TARGMAX=DCCALLOW:

Admin Info

irc.geveze.biz - Sunucu (ADMIN) Bilgisi - Geveze.Biz Sohbet Platformu Iletisim/Destek: info[at]geveze.biz


Message Of The Day (MOTD)

-​ 29/11/2021 20:11
-​ -​
-​ -​
-​ -​ Geveze.Biz'e hoþgeldiniz / Welcome to Geveze.Biz
-​ -​
-​ -​
-​ -​  
-​ -​            SUNUCU GÖREVLÝLERÝ:
-​ -​
-​ -​
-​ -​ -​  Sunucu Sahibi (Owner)      : RedLine 
-​ -​ -​
-​ -​ -​  Sunucu Genel Sorumlusu     : Shibumi
-​ -​ -​
-​ -​ -​  Sunucu Yönetimi            : eXo                        
-​ -​ -​
-​ -​ -​  Sunucu Teknik Sorumlularý  : Set,​ OmerAti
-​ -​ -​
-​ -​ -​  Web & Seo Sorumlularý      : Pentagram
-​ -​  
-​ -​
-​ -​  Resmi Radyo Adresi -​> www.Mimozafm.net
-​ -​  Resmi Chat Adresi  -​> www.ChatTR.org
-​ -​  Resmi Forum Adresi -​> www.ircforumu.org
-​ -​  Hosting saðlayýcý  -​> www.Qbilisim.com
-​ -​
-​ -​
-​ -​            GENEL TANITIM VE IRC KULLANIM AMAÇLARI:
-​ -​  IRC (Internet Relay Chat) en tatlý,​ en hýzlý ve net iletiþim saðlanabilen,​
-​ -​  Internet kullanýcýlarýnýn büyük bir bölümünün sohbet aracý olarak kullandýðý,​
-​ -​  bir çok paylaþým programýnýn sistemini temel aldýðý bir yazýlýmdýr.
-​ -​  
-​ -​  irc.Geveze.Biz ,​ 1999 yýlýndan beri Türkiye'nin en popüler IRC sunucusu
-​ -​  olma özelliðini taþýmaktadýr. irc.Geveze.Biz,​ hayatýn her kesiminden
-​ -​  binlerce insanýn kendi sanal hayatlarýný oluþturduðu ve yeni insanlarla
-​ -​  Internet'te tanýþma aracý olarak kullandýðý bir sohbet aðýdýr.
-​ -​
-​ -​
-​ -​
-​ -​            BÝLGÝLENDÝRME:
-​ -​  Geveze.Biz'e www.Geveze.Biz ve ilgili linklerden baðlantý kurabilirsiniz.
-​ -​  Türkçe mIRC'i www.turkirc.com dýþýnda baþka hiçbir siteden indirmeyiniz.
-​ -​
-​ -​  Geveze.Biz sunucu kurallarý için /RULES komutunu uygulayýnýz.
-​ -​  
-​ -​  Network'e baðlantý kuran tüm kullanýcýlar /RULES komutundaki
-​ -​  kurallarý okumuþ ve kabul etmiþ sayýlmaktadýrlar.
-​ -​  
-​ -​ Geveze.Biz sizlere keyifli sohbetler diler...
-​ -​
-​ -​


english
0,0282 Sekunden

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano