» list  top 100  top 10  register  details

IRC Network TheChat4You

IRC network TheChat4You was registered in November 2018. Since that time our small data collector regularly connects this IRC network to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to TheChat4You its servers reported an average of 53 users and 18 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network TheChat4You! Take a view to the generated statistics and search within the list of chat rooms for topics of your interest! about    channels    servers    statistics    status    webchat  

Last connection to TheChat4You

Server:irc3.thechat4you.nl (88.198.32.121)
Date:2019-08-24 20:19:59  (UTC)
 
Server Options:
  AWAYLEN=307 CASEMAPPING=ascii CHANLIMIT=#:
KICKLEN=307 KNOCK MAP MAXCHANNELS=10000 MAXLIST=b:
SAFELIST SILENCE=15 STATUSMSG=~&@%+ TARGMAX=DCCALLOW:

Admin Info:
 Administrative info about irc3.thechat4you.nl The Chat 4 You info@thechat4you.nl
 
Message Of The Day (MOTD):
 -​ 13/8/2019 2:26
-​
-​ Welkom op het IRC Netwerk van The Chat 4 You
-​ U bent nu verbonden met IRC3.
-​                                                                  
-​  ,​-​-​-​-​-​.,​-​-​.               ,​-​-​.    ,​-​-​-​.,​-​-​.   ,​-​-​.              
-​ '  .-​-​./|  ,​-​-​-​.  ,​-​-​,​-​-​.,​-​'  '-​. /    | \  `.'  /,​-​-​-​. ,​-​-​.,​-​-​.
-​ |  |    |  .-​.  |' ,​-​.  |'-​.  .-​'/  '  |  '.    /| .-​. ||  ||  |
-​ '  '-​-​'\|  | |  |\ '-​'  |  |  |  '-​-​|  |    |  | ' '-​' ''  ''  '
-​  `-​-​-​-​-​'`-​-​' `-​-​' `-​-​`-​-​'  `-​-​'     `-​-​'    `-​-​'  `-​-​-​'  `-​-​-​-​'  
-​                                                                  
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​ Door verbinding te maken het ons netwerk gaat u akkoord met onze gedragsregels,​
-​ te vinden op www.thechat4you.nl/gedragscode,​ en hieronder. Indien u niet akkoord
-​ bent met deze regels vragen wij u het netwerk nu direct te verlaten.
-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​ U dient rekening te houden met onderstaande punten:
-​
-​ * Uw gesprekken worden opgeslagen op onze server. Opgeslagen gesprekken zullen worden
-​   overhandigd aan politie en/of justitie,​ als zij dit ons verzoekt
-​ * U bent te gast op ons netwerk,​ en u zult zich ook alsdien gedragen!
-​ * U behandelt uw mede-​chatters en onze Operators met respect.
-​ * U zult de regels van The Chat 4 You respecteren en naleven.
-​ * De toegang tot onze chat kan u,​ met of zonder opgave van reden,​ op ieder moment
-​   worden ontzegt door 1 van onze operators. Onze operators zijn niet verplicht
-​   u een reden van een eventuele kick of ban te geven (Al zullen ze dit over het
-​   algemeen wel doen)!
-​  
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​ Gedragsregels voor The Chat 4 You
-​
-​ Om voor iedereen de gezelligheid te kunnen waarborgen,​ hebben we een aantal regels
-​ opgestelt die voor al onze chatters gelden. Als u één of meerdere van deze regels
-​ overtreed,​ kunt u direct door een operator van ons netwerk verwijderd worden.
-​
-​ * Flooden,​ spammen en/of hacken is niet toegestaan
-​ * U zult uw mede chatters niet lastig vallen. Nee is nee!
-​ * Discriminatie,​ racisme of sexuele intimidatie is niet toegestaan!
-​ * U mag op deze server adverteren voor uw website en/of dienst. LET OP: De kanaal
-​   eigenaren bepalen zelf of zij dit wel of niet toestaan! U dient dit voor aanvang
-​   te hebben gevraagd,​ anders kan een kanaaleigenaar u een kanaalban geven!
-​ * Onze chat dient niet te worden misbruikt voor illegale doelen (sharing/p2p links e.t.c.)
-​ * Het is niet toegestaan een ban te omzeilen. Doet u dit toch,​ dan zullen wij aangifte
-​   doen van Computervredebreuk ( Artikel 138ab wetboek v. strafrecht )
-​ * U heeft respect voor uw mede chatters.
-​ * Printscreens maken is alleen toegestaan indien u deze gebruikt bij overtreding van
-​   onze gedragsregels!
-​ * 18+ webcammen is niet verboden op onze server. Echter,​ bepalen kanaaleigenaren zelf  
-​   of ze dit toestaan of niet. Wees er dus zeker van dat de kanaaleigenaar dit toestaat.
-​   om zo een kanaalban te voorkomen!
-​ * Alle aanwijzingen van onze Operators dienen direct te worden opgevolgd!
-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​ Het is mogelijk om via ons netwerk uw webcam te delen,​ en die van andere gebruikers te
-​ bekijken! Voor onze webcamfunctie gelden de volgende regels.
-​
-​ * Wapens,​ grof geweld of pedofilie zijn TEN STRENGSTE verboden! In al deze gevallen zullen
-​   wij aangifte doen bij de politie! Tevens zult u nooit meer welkom zijn op ons netwerk!
-​ * Onze chatters hebben het recht om zijn/haar webcam op prive in te stellen. Op deze manier
-​   kunnen zij zelf kiezen wie zij met hun webcam mee willen laten kijken. Word u geweigerd,​
-​   dan geld automatisch onze gedragsregel: U zult uw mede chatters niet lastig vallen.
-​   Nee is nee!
-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​ Een serverban word u opgelegd indien u onze regels niet bent nagekomen. Onze operators
-​ zullen deze u deze opleggen indien u meerdere keren hebt laten zien u niet te kunnen
-​ gedragen. Indien wij u een serverban hebben opgelegd,​ zullen wij deze NIET meer opheffen.
-​ ( uitzonderingen daar gelaten ). Bent u geband van onze server,​ en wilt u hier meer
-​ informatie over hebben? U kunt ons altijd een verzoek tot informatie sturen via
-​ info@thechat4you.nl . Verzoeken tot opheffen van een ban zullen alleen in behandeling
-​ worden genomen,​ indien goed onderbouwd.
-​
-​ Heeft u zichzelf misdragen in 1 van onze kanalen en hier een ban gekregen? Dan zult u
-​ zichzelf moeten wenden tot de kanaaleigenaar. Onze operators zullen NOOIT een kanaalban
-​ opheven. Alleen de kanaaleigenaren kunnen dit voor u doen!
-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​ Onze IRC Operators vinden het leuk om hier te zijn,​ en hebben daarom de taak op zichzelf
-​ genomen The Chat 4 You te beschermen tegen ongewenste personen.
-​ Ze zullen niet altijd aanwezig zijn,​ omdat ze bijvoorbeeld werken,​ of hun vrije tijd aan
-​ andere dingen besteden. Wel kunt u,​ indien aanwezig in het kanaal,​ ons altijd een bericht
-​ sturen. Wij reageren z.s.m.!
-​
-​ De huidige operators van onze chat:
-​
-​ Robert :   robert@thechat4you.nl
-​ Jerry : jerry@thechat4you.nl
-​ Kevin  :   kevin@thechat4you.nl
-​ Maz  : maz@thechat4you.nl
-​ Nadi : nadi@thechat4you.nl
-​ Troy: :
-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​ The Chat 4 You is NIET verantwoordelijk voor de acties van haar gebruikers en u zult hier
-​ ook geen aanspraak op maken. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen acties!
-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​ Indien u akkoord bent met al het bovenstaande,​ heten wij u van harte welkom op The Chat 4 You!
-​ Als wij u ergens mee kunnen helpen,​ kunt u het #Help kanaal betreden.
-​ Hier vind u 1 van onze operators (indien aanwezig ) die uw vraag graag beantwoord!
-​ Als er geen operator aanwezig is,​ kunt u ook uw vraag naar ons e-​mailen:
-​ info@thechat4you.nl of naar 1 van bovenstaande operators.
-​
-​ Wij wensen u een enorm gezellige tijd toe op ons netwerk.
-​
-​  
-​
-​  
-​

  

 Top IRC networks 
   IRCnet
   Ø 26922
   EFnet
   Ø 15940
   Undernet
   Ø 14719
   OFTC
   Ø 12826
   QuakeNet
   Ø 12702
   Rizon
   Ø 12233
   Chatzona
   Ø 7632
   DALnet
   Ø 7434
   Mozilla
   Ø 6287
   freenode
   non-competitive

Chat Directory Chat Directory
Asia Chat
Australia Chat
Europe Chat
India Chat
USA Chat
. . .

- 0.026 seconds
© 1998-2019 netsplit.de  de    IRC Online Chat
SimosNap   ChatBrasil   BOLChat   Chatzona   IRC-Hispano   TRSohbet   DesireNet   IRCGate.it   ChatLounge   mIRC Chat   Albnetwork.net   Euphoria Chat
This website is being developed in Heusenstamm, Germany.