IRC Network SakthiMedia

IRC network SakthiMedia was registered on netsplit.de in July 2021. Since that time our data collector regularly connects IRC network SakthiMedia to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to SakthiMedia its servers reported an average of 94 users and 13 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network SakthiMedia!

Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server irc.sakthimedia.org on 2021-12-30 at 12:19 (UTC).

Server Options

AWAYLEN=307 BOT=B CASEMAPPING=ascii CHANLIMIT=#:
EXTBAN=~,​acfjmnpqrtCGOST INVEX KICKLEN=307 KNOCK MAP MAXCHANNELS=10 MAXLIST=b:
NAMESX NETWORK=SakthiNet NICKLEN=30 PREFIX=(ohv)@%+ QUITLEN=307 SAFELIST SILENCE=15 STATUSMSG=@%+ TARGMAX=DCCALLOW:
WALLCHOPS WATCH=128 WATCHOPTS=A WHOX :

Admin Info

Administrative info about Irc.SakthiMedia.org RaimondRaj DjRemma RaimondRaj mirc32[at]RaimondRaj.com


Message Of The Day (MOTD)

-​ 2021-​11-​24 02:37
-​
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​( Start MOTD )-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​
-​ .d88888b           dP         dP   dP       oo 8888ba.88ba                 dP oo          
-​ 88.    "'          88         88   88          88  `8b  `8b                88            
-​ `Y88888b. .d8888b. 88  .dP  d8888P 88d888b. dP 88   88   88 .d8888b. .d888b88 dP .d8888b.
-​       `8b 88'  `88 88888"     88   88'  `88 88 88   88   88 88ooood8 88'  `88 88 88'  `88
-​ d8'   .8P 88.  .88 88  `8b.   88   88    88 88 88   88   88 88.  ... 88.  .88 88 88.  .88
-​  Y88888P  `88888P8 dP   `YP   dP   dP    dP dP dP   dP   dP `88888P' `88888P8 dP `88888P8
-​
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​                     Copyright © 2021 -​ 2023 SakthiMedia mIRC32 Chat Server.  
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​                                                                                            
-​                                                `:o/ .-​`                                            
-​                                   ./+/-​`  `  .:`.s+`/o. .`                                          
-​                                  ::-​:+so:+o:/os/`so.+/-​+o/-​+y:```.`                                
-​                                 .s.   :h-​.ys.`sy`o+ +o`:s/./s/:o-​os:   `:+/.                        
-​                                 -​ss+::+/  /.``-​. -​` -​``:.  :+:yd/-​`    `oy/+o:                      
-​                    ``   /oo:-​`   .:/+:`   ```.:oyo    ``` `-​-​.-​/+/`   `oy:-​/hy.                    
-​                   `s/.  -​/+sso. ````      `:smNNNN/  `..``.-​-​.-​sd:``  /ys..hy-​-​-​`                  
-​                   `.++/.-​o/-​``   ````   .+dNMMMNNNms/:-​.``-​-​:omd/..    -​++os+os+-​-​`                
-​              `..-​/+o/.os`-​`      `````.oddNMMMNNNNNmNmddhhhhdmy:-​.``-​+hdhhhhhh:`:/-​..              
-​              :s++-​.-​o `.          ``-​smd:.+mNMNNNNmmNNNNNNNNd+-​-​-​`-​ymh/:/+oo+. .++.-​::              
-​             `:/ :///-​    ```       /mNd.```./yddmmmmNNNNNNNy-​::-​`+Nh:/yddysso. .+/./:-​              
-​             +:o .-​-​.```  `````  ``+NNN+``..``-​:-​-​///++//dmo.-​/:.+My-​sNy/+syy/`````.:/../:`          
-​        -​-​   +/::/`  `````` ``.-​. .dNNNy-​``..`-​:-​`-​-​.:::yd+.-​/:..dd-​/My/hNmhy+.`````//:+++`          
-​        :+/o+::-​-​.     ``````:hms`/mNNNNs-​`.-​..:-​.:-​.:+hy+-​-​//.-​:/-​./ysoysoo+++s-​.::.-​-​++-​  +o-​      
-​         .:s++/.         ```:mNNs.+NNNNNNd+.-​-​.::.::-​sdo/:-​+/-​://-​:+o/-​.-​:+ssyNm/+Ms.sd::/o:+y.      
-​          `o:```      ```` `dNNNy`:NNNmNNNNds+ossssoyhyss+++::+/-​sdo-​-​:::-​:dmhs+oNh./My :o-​ :y-​      
-​    ``.-​/oso:````````   ```:NNmNN/`+NNmmNNNNNNmdyhyyyhddhhhyso/:hdo://:-​-​:yyhyhdd+.oNy`  -​:/os.      
-​    :hhhhs:`    ```````````+NNmNNm+.+dmmNNNmmNNmdhhhyddmmmmdhhyhh//+/::+++yosso/:sdd/  ````:os/:`    
-​    -​.../os-​       ````..``+mNNNNNNh+shmmmmmmmNNddmmmmddddhhdhdhyy+:+oo/:shyhhdmds/..`.....ys`.s/    
-​   .h:yoo+-​`           ```.:mNNNNNNmNdhhdhhdmmNmddmNNNNmmdhhdmmyhhyo+/:///+++//:-​/:/-​-​..```./``..    
-​    ``+-​-​:-​          ` `````oNNNNmmmmmddhy/-​/ohdhmNNNNNmmddhdddddhyyo++//::///+/+-​:-​.` ` ` `os/.+-​  
-​    `yhsso`      `    `  ``..+mNNmmmmmhhdddhs+:ohshmNNNmmmmdddddhddo+:+++++:::.-​..-​.-​..`````:++ys:  
-​ ...`-​o.         `````.....``..+dmmmNmhydddddmNdyo//+shmmmddddhhhddo/:/:/:::+//+::-​-​-​.-​`` ` `sy+.    
-​ +hsssss+-​          ``````.....-​-​yhdmmdhdddmmNNmddmmhyoshhyhhddhhdd+::///:::-​.-​.`.````` `   `+::s-​  
-​  -​-​s/.-​/-​   ``````````.........-​ddhdhhddmmmNNNmhmNMMMMmhho-​/oydddd+/:///://::/-​-​:.-​..````` `+/hoo:  
-​   -​os++o:        `-​ohmmdddmo....hdhmdhymhhdmmNdhmNMMNdhdhyy+::/yhh///+///-​-​..-​`..`````       :+`o-​  
-​    :+ .s/ `````./dmy+/ooss+-​-​-​-​-​smddhhhs++++syhdmNNNNhyhhhhyhoomhy//+o+++:o//+///-​:``.`` ` `sssos/`
-​    :y+y/.`````.yNs-​smdyooso..-​-​-​:ddydhhy+///::/osdyhyssysyhyyssymh+++ooo+/::.-​-​.:.-​.`.``````/..-​/-​.
-​ `://oohyo.` ` sM/.dm/:shdh.....-​-​sdhydddh+::::-​-​/s/://syyhyyyyyyyhh/+o+++//++::-​-​-​`. ` `   `//::+/o
-​ `oy/:..:o:    ++`om-​/NNmmdo.-​::ohhsymddmddy+:-​-​+s-​.-​-​::+yyyyyyhhyhs:+o+++-​-​.-​..-​.:..`````  -​/:-​:``.
-​   `  `+ms:`      `` -​omddhdhosdd+::/hmmddmmmdss++///+osyhyyyyyhhs+/:+oo+:-​-​:-​-​...`` `````  `-​o:-​.  
-​      oso+oo      ````.:mmmNdshMs:dh::ohmmmddhdyhmdddmmmmddyyyyyy/++:/o+/:-​-​...-​-​-​.``   ` `//-​o+`    
-​      `. -​+:`  ````````-​oysoohNh+dN+//::osdmhhhdmmdhdmmmmmmmsyyso/::::+/.-​:::-​.``````` -​+: :+///`    
-​      `  hh+:.`   ``..-​ydddddhosmmo/::/++/syhyhddddsdddhhyoo/oso::/::::/:-​...-​-​:-​..`   +-​`:o+/      
-​     `s/ sd`.o/ ```..-​:+/+osshmNdyyyyyoshyhhhddhss+++/+//o//++//+/s::/:-​:/:-​.`...-​-​.```++o+/:y      
-​      :s./y:`//```````+hhhdmNmmdddhhhhsyhhyyhddhyyo+/+++:/+::+::oss/:+/-​``.-​-​-​-​````````.+/`/h+      
-​       `:o+-​````````.-​-​-​/oydhys+++++/:+yysyhdhdhyyso/+/oyo+/-​:oso+os/..-​..```...``  ````````/        
-​             ``````..-​:oyy+:.``.-​::..:+o:/+/oydhyys+/sosyyssosso+:/:-​.``...`  `````` `....          
-​            .:::-​....+hs/.``  .-​:-​``/o/.:+/.-​://+oo++s+shyyyso/++:``.-​.```````   ````-​/-​-​.`          
-​             .:::-​.`+ds.``  ``.-​.`.+s:`-​//-​.-​:..///++s+sysoo+s+-​.-​.` `..`   ```     ./-​-​-​`          
-​              `.::.-​ds`    ``..`-​+o+.`.:/-​`.-​-​`-​//../o/sy//++/:.````  `````        .-​::-​`            
-​               .-​::/d:    ```.-​oy+-​``.:::``...`-​::``-​+:-​-​-​-​``-​-​-​`````   ```      ``/-​.:.            
-​                `...ys-​` `../oy+-​`` `-​::.``..``.-​-​``.-​.``..` .-​-​.` ```          :-​..:`              
-​                   ::+so+//o+-​`     `...````` `...``...` ``  `....`             -​-​..`                
-​                     -​-​..`  `..`   ``..` ```` ``.````..`      `...`    `  ..-​:-​`.`                  
-​                       `. ..-​:-​-​. ``````      ````  ````       ``````-​-​.-​-​.-​:..`                    
-​                          `-​.-​/..-​-​:-​`-​-​    ` ````  ````` `.`  `..`::.-​/..-​                          
-​                               `-​.-​/`:+::.`/:`::.-​``/`:/:`+:/ /:.-​:`-​..`                            
-​                                     . `:``/.`+. ::`o`.+`//`:.`..`                                                        
-​                                                                          
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​                     Copyright © 2021 -​ 2023 SakthiMedia mIRC32 Chat Server.  
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=( Social Media )=-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​
-​   Facebook : https://www.facebook.com/SakthiMediaCorp/
-​   Twitter  : https://twitter.com/SakthiMedia/
-​   Instagram : https://www.instagram.com/sakthimedia/
-​   Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCTP9kE72zvRq8-​OHrYNCOGw
-​   Telegram Group : https://t.me/SakthiMedia
-​
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=( Connection )=-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​
-​  o You are connected to Irc.Sakthimedia.Org          
-​  o Listening on ports : 7000
-​
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=( Network policies )=-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​                            
-​  o No flooding (including flood/clonebots).                  
-​  o No distribution of copyrighted material or pornography.    
-​  o No multiplayer gaming cheat channels.                      
-​  o No clones.
-​  o No channel takeovers.                        
-​  o No channel related to Porn/Sex.                                      
-​  o No attempts to disrupt network services.                  
-​  o No racism and/or Nazism.                                  
-​  o No spamming and/or advertising.                            
-​  o No hacking (including Virus/Trojan distribution).          
-​  o No actions we,​ the operators,​ regard as abuse.
-​  o NO sales in Server
-​
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=( New Channel Register )=-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​
-​  o We dont need much channel register
-​  o If You Need new channel Please reguest with Admin at #help Channel
-​  o Channel Not Active within 21day will close by Admin
-​
-​
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=( Warning )=-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​
-​  + Violation of the network's rules will result in
-​  + kills and possible network-​?wide access bans
-​  + Do not give out any personal information such as: your name,​
-​    phone number,​home address,​ ect!
-​  + or updates and information please visit Http://WwW.SakthiMedia.org /
-​    Please keep in mind that real time chat is an unmoderated
-​    medium
-​  + we are NOT responsible for the content while you're online.
-​    If you do not understand the rules and policies of this server,​
-​    please /quit at this time.
-​  + we are NOT responsible any Sales in SakthiMedia mIRC32 Chat Server
-​
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=( Attention )=-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​
-​  + Your connection will be scanned on ports: 7000
-​  + The scanning does not do anything to your system,​ it only
-​    determines if you are using a proxy,​ and if its secure. If it's
-​    insecure you will not be able to connect back to the network
-​    using the proxy or wingate server you used to first log on.
-​    You will have to connect with your own internet connection.
-​
-​
-​   [Channels:]​
-​
-​    #Chat    -​ Official Network Chat Channel
-​    #India    -​ Official Tamilan Chat Channel
-​    #Help    -​ Official General Help Channel
-​    #OperHelp    -​ Official Oper Help Channel
-​    #Trivia    -​ Official Trivia Channel
-​                                    
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=( Disclaimer )=-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​                                                      
-​  IRC is an unmoderated chat forum and we shall take no legal          
-​  liability or responsibility for the content of any messages      
-​  or files which might pass through this server and  the results    
-​  of running any commands you choose or do not choose to run        
-​  as a result of being connected to this server.            
-​                                                                      
-​  Use of this server is a *privilege* which may be removed at
-​  any time and for any reason by the friendly server staff.  
-​                                                          
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=(Newsflash )=-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​
-​  NOTE: We are not in need of any new recruits at this time. All
-​        potential candidates are appointed and no O:lines will be
-​        given to those who ask for one. Thank you for interest.    
-​        use your o:line nick while oper up!!  
-​
-​
-​  If you have any questions and problems with this server,​ can be
-​  Email To  : Support[at]​Sakthimedia.Org
-​
-​
-​  Enjoy your stay on SakthiMedia mIRC32 Chat Server.  
-​                  
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​                     Copyright © 2021 -​ 2023 SakthiMedia mIRC32 Chat Server.  
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=
-​ =-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=( END MOTD )=-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​=


deutsch
0.0163 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano