IRC Network 4funbabbelchat

IRC network 4funbabbelchat was registered on netsplit.de in November 2020. Since that time our data collector regularly connects IRC network 4funbabbelchat to determine its key performance indicators, such as its number of users and its number of chat rooms (IRC channels). On this occasion a list of visible (not private) chat rooms is requested too.

During last connections to 4funbabbelchat its servers reported an average of 34 users and 18 chat rooms. Use the following menu to get more information about IRC network 4funbabbelchat! Take a view to the generated statistics and search within the list of chat rooms for topics of your interest!

Last connection

The following information has been fetched by our IRC crawler during its last connection to server irc.4funbabbelchat.eu on at (UTC).

Server Options

CMDS=USERIP,​STARTTLS,​KNOCK,​DCCALLOW,​MAP UHNAMES NAMESX SAFELIST HCN MAXCHANNELS=20 CHANLIMIT=#:
AWAYLEN=307 MAXTARGETS=20 WALLCHOPS WATCH=128 WATCHOPTS=A SILENCE=15 MODES=12 CHANTYPES=# PREFIX=(qaohv)~&@%+ CHANMODES=beI,​kLf,​l,​psmntirzMQNRTOVKDdGPZSCc NETWORK=4funbabbelchat CASEMAPPING=ascii EXTBAN=~,​SOcaRrnqj :
ELIST=MNUCT STATUSMSG=~&@%+ EXCEPTS INVEX :

Admin Info

Administrative info about irc.4funbabbelchat.eu Naam: laurens Netwerk: Network Administrator Nicknaam: laurens Contact: info@4funbabbelchat.eu Website: http://www.4funbabbelchat.eu


Message Of The Day (MOTD)

-​ 6/5/2021 13:00
-​           _​_​_​_​_​                     _​_​_​_​_​                     _​_​_​_​_​          
-​          /\    \                   /\    \                   /\    \        
-​         /::\    \                 /::\    \                 /::\    \        
-​        /::::\    \               /::::\    \               /::::\    \      
-​       /::::::\    \             /::::::\    \             /::::::\    \      
-​      /:::/\:::\    \           /:::/\:::\    \           /:::/\:::\    \    
-​     /:::/_​_​\:::\    \         /:::/  \:::\    \         /:::/_​_​\:::\    \    
-​    /::::\   \:::\    \       /:::/    \:::\    \       /::::\   \:::\    \  
-​   /::::::\   \:::\    \     /:::/    / \:::\    \     /::::::\   \:::\    \  
-​  /:::/\:::\   \:::\_​_​_​_​\   /:::/    /   \:::\ _​_​_​\   /:::/\:::\   \:::\ _​_​_​\
-​ /:::/  \:::\   \:::|    | /:::/_​_​_​_​/     \:::|    | /:::/_​_​\:::\   \:::|    |
-​ \::/   |::::\  /:::|_​_​_​_​| \:::\    \     /:::|_​_​_​_​| \:::\   \:::\  /:::|_​_​_​_​|
-​  \/_​_​_​_​|:::::\/:::/    /   \:::\    \   /:::/    /   \:::\   \:::\/:::/    /
-​        |:::::::::/    /     \:::\    \ /:::/    /     \:::\   \::::::/    /  
-​        |::|\::::/    /       \:::\    /:::/    /       \:::\   \::::/    /  
-​        |::| \::/_​_​_​_​/         \:::\  /:::/    /         \:::\  /:::/    /    
-​        |::|  ~|                \:::\/:::/    /           \:::\/:::/    /    
-​        |::|   |                 \::::::/    /             \::::::/    /      
-​        \::|   |                  \::::/    /               \::::/    /      
-​         \:|   |                   \::/_​_​_​_​/                 \::/_​_​_​_​/        
-​          \|_​_​_​|                    ~~                        ~~  
-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ irc.4funbabbelchat.eu    14-​10-​2020
-​
-​ vasten kamers
-​
-​ #4funbabbelchat       chat gezellig met ons mee en hoe het netjes niet zo maar ongevraag prive komen en gaan
-​ #Triviant             trivia kanaal
-​ #news                 news kanaal news uit binnenland & buitenland
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​  
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ onze help kanaal
-​
-​ #helpdesk               voor al u hulp vragen zit u hier goed
-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ STAFFLEDEN
-​ Het huidige team bestaat uit:
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ Netwerk-​Admin: & Beheerder
-​ Naam:laurens [M]​
-​ Email:laurens@4funbabbelchat.eu
-​ site: http://www.4funbabbelchat.eu
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ Netwerk-​Admin:
-​ Naam:Catharina [V]​
-​ Email:Catharina@4funbabbelchat.eu
-​ Site: http://www.4funbabbelchat.eu
-​
-​
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​
-​ IRC Operator
-​ Naam:Ouwe [M]​
-​ Email: ouwe.irc.operator[at]​gmail.com
-​ Site: https://ouwe.jouwweb.nl
-​ Site: http://www.4funbabbelchat.eu
-​ -​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​-​
-​ =============================================
-​
-​
-​ www.ircd-​helpdesk.nl
-​
-​ =============================================
-​  Hieronder vindt je een overzicht van de regels in het kanaal  & De server regels.
-​  
-​ Laat iedereen in zijn/haar waarde.
-​ Niet gaan schelden of vloeken in het kanaal.
-​ Ga niet ongevraagd bij iemand prive.
-​ Pas een beetje op je taalgebruik overdag met jongeren.
-​ Geen reclame voor andere chat/server/radio spammen.
-​ Niet discimineren of rasistische opmerkingen.
-​ Geen capslock aan dat noemt men schreeuwen.
-​ Blijf niet doorvragen waarom van dit of dat lees de regels
-​ Kan u het niet vinden met de room en server regels dan moet u gewoon vertrekken
-​
-​ veel chat plezier op 4funbabbelchat.eu


deutsch
0.0361 seconds

SimosNap   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Libera.Chat   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano