#bulgaria FreeUniBG - Bulgaria Chat

This is a small report about chat room #bulgaria, a so called IRC channel on network FreeUniBG. This report usually includes user statistics and chat topics of the last days and weeks, if the IRC channel was already registered and its administrators didn't set its channel modes to private or secret. You will also find an online chat button below that forwards you to irc2go.com.

 Related queries:  bulgarian (4)   radnevo (1)   europe (45)   europa (11)  Chat room #bulgaria on IRC network FreeUniBG was registered at 2017-01-08 and assigned to category Bulgaria Chat Rooms. Registration of this chat room was based on a large attendance.

#bulgaria FreeUniBG - Graph about the amount of users during the last weeks

Online Chat

to, from topic
2020-09-19  http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu - http://Facebook.FreeUniBG.eu/
2020-09-19,
2019-03-24 
http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu
2020-09-15,
2020-09-14 
ChRD na boce, da e jiv i zdrav... skoroshno izlizane ot bolnicata
2020-09-14,
2020-07-18 
http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu - http://Blog.FreeUniBG.eu
2020-07-29,
2018-09-19 
www.FreeUniBG.eu
2020-07-24  4RD na Chris__Rea da e jiv i zdrav! http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu - http://Blog.FreeUniBG.eu
2020-07-24,
2020-07-22 
http://www.FreeUniBG.eu - http://Chat.FreeUniBG.eu - http://Forums.FreeUniBG.eu - http://Stats.FreeUniBG.eu - http://Blog.FreeUniBG.eu | <MiStErIoS`WoW> pomnia che Tisho beshe slab i visok :)
2020-07-13,
2020-07-12 
Честит Рожден Ден на Lyudmil ! С пожелание за много здраве и щастливи моменти :) Team FreeUniBG wWw.freeunibg.eu ---> #news
2020-07-10,
2020-07-07 
wWw.freeunibg.eu ---> #news
2020-07-04  crd na nashiq _)_ (clen) NikolaVSU da e jiv i zdrav!


More Bulgaria Chat Rooms

#Bulgaria BGirc.com

Chat Room - 244 users - 134 minutes ago - current topic: ...... Äîáðå äîøëè â îôèöèàëíèÿò êàíàë íà BGIRC Network » #Bulgaria . Óåáñàéò íà ìðåæàòà » www.bgirc.com . Çà ïðîáëåìè ñ ìðåæàòà » http://forum.bgirc.com & #help . Facebook » https://www.facebook.com/BgIrcNetwork/ » https://www.facebook.com/groups/BgIRC
category: Bulgaria - network: BGirc.com  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ZoneBG

Chat Room - 30 users - 120 minutes ago - current topic: Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
category: Bulgaria - network: ZoneBG  -  irc2go: #Bulgaria

#Bulgaria ShellHosting

Chat Room - 27 users - current topic: Welcome To #Bulgaria |Free ZNC -> !request | ZoneBG - SHELLS, IRCD, ZNC, BNC& ETC -> www.ShellHosting.org
category: Bulgaria - network: ShellHosting  -  irc2go: #Bulgaria

#bulgaria freenode

Chat Room - 21 users - 136 minutes ago - current topic: InitLab (City Sofia URL http://initlab.org/) | BurgasLab (City Burgas URL http://burgaslab.org/) | Hackafe (City Plovdiv URL http://hackafe.org/) | VarnaLab (City Varna IRC #varnalab URL http://varnalab.org/)
category: Bulgaria - network: freenode  -  irc2go: #bulgaria

#bulgaria OptiLan

Chat Room - 96 users - 125 minutes ago - current topic: Make OptiLan great again! Za vhost /msg hostserv help & Za shell - https://MKDHost.Org & Za profesional hosting - https://ohost.bg/ + https://www.cloudware.bg/
category: Bulgaria - network: OptiLan  -  irc2go: #bulgaria

deutsch
0.1627 seconds

SimosNap   Mibbit   KampungChat   netsplit   ChatLounge   BOLChat   DALnet   IRC Chat   mIRC   freenode   Chatzona   Undernet   PTnet   HexChat   Chat Hispano